آدرس :رشت ، خیابان امام خمینی، خیابان پیام نور، روبروی دانشگاه پیام نورمرکز رشت
شماره های تماس:
09116049571
09116100836
09226617252